تاثيرات اكسيژن هوا بر تسريع فساد مواغذايي

هوا از ٧٨٪؜ نيتروژن و ٢١٪؜ اكسيژن و ١٪؜ گازهاي ديگر تشكيل شده است. با اينكه اكسيژن براي حيات اكثر موجودات ضروری است مي تواند تاثيرات مخربي روي چربي ها، رنگ، ويتامين ها، طعم، بو و ستايرتركيبات موادغذايي داشته باشد. بطور كلي اكسيژن ميتواند از روشهاي مختلف موجب فساد موادغذايي...

تکنولوژی M.A.P در بسته بندی مواد غذایی

عمدتاً در ايران از بسته بندي معمولي يا روش تخليه هوا استفاده مي‌شود، ولي در چند سال اخير با توجه به پيشرفت روش‌هاي بسته‌بندي و استفاده از شيوه‌هاي نوين و مطابق با استانداردهاي جهاني، استفاده از تکنولوژی اتمسفر بهبود یافته (M.A.P) که یک روش طبیعی برای افزایش ماندگاری مواد غذایی...

گازهای مورد استفاده در بسته بندی به روش اتمسفر بهبود یافته

برای بسته‌بندی به روش MAP هوای داخل بسته با گازهای نگهدارنده جایگزین می شود. معمولاً از گازهای تشکیل دهنده هوا یعنی اکسیژن (O2)، نیتروژن (N2) و دی اکسید کربن (CO2) استفاده می‌شود، البته در بعضی موارد از گازهای مونواکسید کربن (CO)، آرگون (Ar) و … نیز استفاده می‌شود. بطور کلی،...