gas_mixer_km10-2_flex

KM10-2 Flex

میکسرگاز طراحی شده برای ترکیب دو نوع گاز مشخص، برای فرآیندهای مختلف بویژه برای صنایعی که مصرف گاز کمی دارند طراحی شده است. از این میکسر میتوان بعنوان یک میکسر قابل حمل در مکان هایی مثل آزمایشگاه ها استفاده کرد.- طراحی شده با تکنولوژی جدید و بدون نیاز به مخزن گازقابل استفاده جهت ترکیب گازهای :کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز : 92-5% جهت ترکیب

gas_mixer_mg-fix

MG FIX

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف.قابل استفاده جهت ترکیب گازهای :دی اکسید کربن، نیتروژن و آرگونرنج ترکیب گاز: 2-92%- غیر قابل استفاده برای گازهای اشتعال زا .

gas_mixer_mg-flex

MG FIX

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف.قابل استفاده جهت ترکیب گازهای :دی اکسید کربن، نیتروژن و آرگونرنج ترکیب گاز: 2-92%- غیر قابل استفاده برای گازهای اشتعال زا .

gas_mixer_km100-2

KM

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف مانند صنایع جوشکاری با رنج ترکیب 25-0% یا 0-100% جهت ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).

gas_mixer_km100_2m

KM-M

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب ماشین های بسته بندی فلوپک در صنایع غذایی.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژنرنج ترکیب گاز : 100-0%

gas_mixer_km100-3me

KM-ME

میکسر گاز بسیار قوی طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز که برای ترکیب گازهایی که خروجی با نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز 25-0% و 100-0%.

gas_mixer_km100_mem_plus

KM-M+

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و ماشین های فلوپک در صنایع غذایی.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژنرنج ترکیب گاز : 100-0%

gas_mixer_km-flow_with_gas_analyser

KM-Flow

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و انواع ماشین بسته بندی (وکیوم، ترموفرمینگ، پیلوپک و یا ماشین های بسته بندی دستی).مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن

gas_mixer_mg50-2me

MG-2ME 2

میکسر گاز بسیار قوی طراحی شده برای ترکیب دو گاز با دبی بالا برای ترکیب گازهایی خروجی با نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازها بجز گازهای آتشزا و خورندهرنج ترکیب گاز 25-0% و 100-0%.

gas_mixer_km10-2_flex

KM10-2 Flex

میکسر گاز کوچک طراحی شده برای ترکیب دو گاز قابل استفاده در صنایع مختلفی که مصرف گاز کمی دارند. این میکسر بدلیل اندازه کوچک و عدم نیاز به مخزن گاز قابل استفاده در آزمایشگاه ها می باشد.cc با توجه به نوع گازهای ترکیب شونده 92-5% است.

gas_mixer_km100-3

KM

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف مانند صنایع جوشکاری.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

MG50_2ME_EX

KM-ME Ex

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای صنایع مختلف، بویژه صنایعی که گاز خروجی از میکسر نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

gas_mixer_mg50-200-3me_ex

MG-ME Ex

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای صنایع مختلف با دبی گاز بالا بویژه صنایعی که گاز خروجی از میکسر نوسانات بالایی دارند.مناسب انواع گازها به غیر از گازهای سمی یا خورندهرنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

View More