EASY 1.5

LEAK MASTER® EASY

دستگاه تست نشتی جهت شناسایی نشتی در انواع بسته های موادغذایی، دارویی و .... با استفاده از خلاء معکوس.ارائه شده در 5 اندازه مختلف .

witt_leak_detector_leak_master_easy_1_plus

CONTROL UNIT PLUS for LEAK-MASTER® EASY

دستگاه کنترلر برای دستگاه تست نشتی LEAK MASTER ESAY مناسب تشخیص کوچکترین نشتی در بسته بندی ها بدون نیاز به گاز هلیوم گران قیمت.

witt_leak master pro

LEAK-MASTER® PRO

دستگاه تست نشتی غیر مخرب مجهز به سنسور دی اکسید کربن (CO2) جهت شناسایی کوچکترین نشتی در بسته های موادغذایی بدون نیاز به هلیوم گران قیمتارائه شده در 4 اندازه مختلف .

witt_leak_detector_leak-master-mapmax_01

LEAK-MASTER® MAPMAX

سیتم های تست نشتی Inline غیر مخرب مجهز به سنسور دی اکسید کربن (CO2) جهت شناسایی کوچکترین نشتی در بسته های موادغذایی بدون نیاز به هلیوم گران قیمت. این دستگاه در انتهای خط بسته بندی به منظور اطمینان از عدم وجو نشتی در بسته ها قرار داده می شود.

View More